Pravilnik o zasebnosti

ANT DESIGN LTD
Pravilnik o zasebnosti
V ZVEZI Z UPORABO TEGA SPLETNEGA MESTA
 
Nazadnje posodobljeno 25.05.2018.
 
VSEBINE:
1. SPLOŠNE INFORMACIJE
2.PODATKI O UPRAVLJAVCU PODATKOV
3.PODATKI O NADZORNEM ORGANU
4.OPREDELITEV OSEBNIH PODATKOV
5.KATEGORIJE OSEBNIH PODATKOV, KI JIH OBDELUJE UPRAVLJAVEC
6.PODLAGA ZA ZBIRANJE VAŠIH OSEBNIH PODATKOV
7.NAMENI ZBIRANJA IN OBDELAVE VAŠIH OSEBNIH PODATKOV
8.ZAGOTAVLJANJE OSEBNIH PODATKOV TRETJIM OSEBAM
9.OBDOBJE HRAMBE VAŠIH OSEBNIH PODATKOV
10.PRAVICE UPORABNIKOV 
11.OBVEZNOSTI UPORABNIKA
12.VARNOSTNI UKREPI ZA VAŠE OSEBNE PODATKE
13.SOGLASJE ZA OBDELAVO OSEBNIH PODATKOV
 
 

1.GENERAL INFORMATION
 
25. maja 2018 je začela veljati nova Splošna uredba o varstvu podatkov (GDPR), ki jo je sprejela Evropska unija. Namen uredbe je zagotoviti varstvo podatkov posameznikov iz vseh držav članic EU in uskladiti predpise za njihovo obdelavo.
Kot upravljavec podatkov, 
ANT DESIGN LTD spoštuje vse zahteve nove uredbe, saj zbira le podatke posameznikov v obsegu, ki je potreben za zagotavljanje storitev, ter jih hrani odgovorno in zakonito.
ANT DESIGN LTD izvaja svoje dejavnosti v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov.

2.PODATKI O UPRAVLJAVCU PODATKOV
 
Ime ANT DESIGN LTD
EIC/BULSTAT : 207139499
Sedež in naslov registriranega sedeža: Rousse , 2 Independence Street
Poslovni naslov: Ulica neodvisnosti 2, Ruse
Podatki za dopisovanje: 
Elektronska pošta: office@shopstyle.bg

3.PODATKI O NADZORNEM ORGANU
 
Ime: Komisija za varstvo osebnih podatkov
Sedež in registrirani urad. Sedež in naslov sedeža. "1592 Proff. Št. 2 Tsvetan Lazarov
 1. "Proff. No. 2 Tsvetan Lazarov
Telefon:02 915 3 518
E-naslov: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Spletna stran: www.cpdp.bg
 
 
4.OPREDELITEV OSEBNIH PODATKOV
 
V skladu z novo uredbo "osebni podatki" pomenijo vse informacije v zvezi z določeno fizično osebo ali določljivo fizično osebo ("posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki"); določljiva fizična oseba je oseba, ki jo je mogoče neposredno ali posredno določiti, zlasti na podlagi identifikatorja, kot je ime, identifikacijska številka, lokacijski podatki, spletni identifikator ali na podlagi enega ali več posebnih fizičnih, fizioloških, genetskih, duševnih, gospodarskih, kulturnih ali socialnih

5.KATEGORIJE OSEBNIH PODATKOV, KI JIH OBDELUJE UPRAVLJAVEC
 
/NEPOSREDNO ZBRANI PODATKI/
V skladu z Uredbo zbiramo, hranimo in obdelujemo naslednje podatke, ki nam jih posredujete,
ime podjetja/organizacije
ime in priimek
podatki za povratne informacije - telefonska številka in e-poštni naslov
naslov - /v primeru dostave blaga in transakcije med strankama/

6.PODLAGA ZA ZBIRANJE VAŠIH OSEBNIH PODATKOV
 
Upravljavec osebnih podatkov zbira in obdeluje vaše osebne podatke v zvezi z dejavnostmi podjetja - uvozom, prodajo, namestitvijo, poprodajnim servisom in garancijo regalnih elementov ter vseh drugih izdelkov in storitev, povezanih s skladiščno opremo.
Razlogi za te dejavnosti so
izrecna privolitev, pridobljena od vas kot stranke /prek spletne platforme podjetja ali z lastnoročno podpisanim soglasjem/
izpolnjevanje obveznosti upravljavca osebnih podatkov po pogodbi z vami;
izpolnjevanje zakonske obveznosti, ki velja za UPRAVLJAVCA OSEBNIH PODATKOV za namene zakonitega interesa UPRAVLJAVCA OSEBNIH PODATKOV
 
7.NAMENI ZBIRANJA IN OBDELAVE VAŠIH OSEBNIH PODATKOV
 
ADMINISTRATOR OSEBNIH PODATKOV zbira in obdeluje osebne podatke, ki nam jih posredujete v zvezi z
prijavo na naše brezplačne novice
Za obveščanje o promocijah in novih izdelkih
zagotavljanjem ponudb
Sklenitvijo pogodbe
Računovodskimi nameni
statistične namene
Dobava izdelkov in storitev
Garancijski in izvengarancijski servis
 
Glavni namen zbiranja vaših osebnih podatkov je izpolnjevanje naših obveznosti do vas in zagotavljanje storitev, ki jih pričakujete.
 
8.POSREDOVANJE OSEBNIH PODATKOV TRETJIM OSEBAM.
 
Vaših osebnih podatkov ne bomo razkrili tretjim osebam brez vašega izrecnega soglasja.
Izjema so primeri, ko se določeni podatki posredujejo odvetnikom, agencijam za izterjavo, carinskim ali drugim državnim organom ali organom pregona zaradi obravnave morebitnih kršitev, drugih kršitev pogodbe ali nezakonitega ravnanja. Informacije lahko razkrijemo tudi, če to zahteva sodna odredba ali drug zakon ali če želimo preprečiti morebitno škodo osebam ali premoženju.

9.OBDOBJE SHRANJEVANJA VAŠIH OSEBNIH PODATKOV

Vaše podatke bomo hranili, dokler to od nas ne bo zahteval zakon ali dokler se ne bo končalo naše razmerje, povezano z garancijsko podporo za izdelke ali storitve, kupljene pri nas.
Ko umaknete svojo željo, da bi bili naša stranka, bodo vaši podatki izbrisani.

10.PRAVICE POTROŠNIKOV
 
V skladu z novo Splošno uredbo o varstvu podatkov (EU 2016/679 - GDPR) so vaše pravice v zvezi z osebnimi podatki naslednje:
Informacije;
dostop do svojih podatkov;
popravek (če so podatki netočni);
izbris vaših osebnih podatkov (pravica do pozabe);
omejitev obdelave s strani upravljavca;
prenosljivost osebnih podatkov med upravljavci;
ugovor obdelavi vaših osebnih podatkov;
Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima tudi pravico, da zanj ne velja odločitev, ki temelji izključno na avtomatizirani obdelavi, vključno z oblikovanjem profilov, ki ima pravne učinke za posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali podobno pomembno vpliva nanj;
pravico do sodnega ali upravnega pravnega sredstva, če so bile kršene pravice posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.
 
11.OBVEZNOSTI UPORABNIKA

Če posredujete podatke o drugi osebi, je vaša odgovornost, da osebo, o kateri nam posredujete podatke, obvestite o vsebini tega pravilnika in da v skladu z lokalno zakonodajo izvedete vse druge potrebne ukrepe v zvezi s takim posredovanjem.
Vaša odgovornost je, da zagotovite, da so informacije in podatki, ki nam jih posredujete, resnični in točni.

12.VARNOSTNI UKREPI ZA VAŠE OSEBNE PODATKE
UPRAVLJAVEC OSEBNIH PODATKOV vam zagotavlja, da je sprejel organizacijske in tehnične ukrepe, s katerimi v največji možni meri ščiti nepooblaščen dostop ali razkritje podatkov. Prav tako zahtevamo, da imajo naši pogodbeniki, ponudniki storitev, vzpostavljene potrebne varnostne ukrepe za zavarovanje vaših osebnih podatkov.
 
13.PRIVOLITEV V OBDELAVO OSEBNIH PODATKOV

Z označitvijo potrditvenega polja na strani na tem spletnem mestu.  "Prebral sem in se strinjam s pogoji uporabe in politiko zasebnosti" se strinjam, da se osebni podatki, ki sem jih posredoval, obdelujejo in shranjujejo v skladu s pogoji, določenimi v tem dokumentu.